Uepohatu

He oriori mō Uepohatu

Nā Peta Awatere

E moe Uepohatu i tau moe roa
Ka oho ki runga ra
Kauwhatatia te kauwhata o te Atua
Kia puta noa mai kia korerotia

Ka hoatu ki tona tini, ki tona mano
Ka oho a Uepohatu i tona tapuae
Te mania, te paheke,te kukume
Tu pono tika pono i raro i ona
Maunga karangaranga

Ko ana taua iti, ko ana taua rahi
Ko te uri a Mauitikitiki, a Toikairakau
Kuku mata whare kutia mai ra
He kauhau ariki, he kauhau tapairu
Ko Raurunui, ko Whatonga e!

Tangi ai te iwi, tangi ai ki tona whare
Ki a Umuariki i toa ai taku rahi
Kia riri te tapuae, kia nguha te tapuae
Kia niwha te tapuae, tahe toto te tapuae

Haramai e te iwi
Tipia, tipinuku, tipirangi
Kei tipia noatia
Koe e Taikehu
Horonuku e, hororangi e
Ka ngarue te whenua, ka ngaoko te moana
I te aoparauri ka takoto mai ra
Hukahuka a tai
Whakarere iho ana te tangi a Houku
Kukutia i te papatipu o Uepohatu, hai!

He kōnae whakarongo

me ngā kupu i te reo Pākehā


Sleep oh Uepohatu, your long sleep
Awaken upon
Stand forth and speak the oration of the gods
So that it may be heard and recounted

To her myriads, to her thousands
Uepohatu shall awaken of her footstep
Smooth, exodus, hauling
Truthfully and faithfully beneath those
Mountains calling repeatedly

Small and large war parties 
The descendants of Mauitikitiki and Toikairakau
Clench to the house face pulled near
To the narration of this noble born woman
Of Raurunui of Whatonga!

The people lament to her house
To Umuariki who championed my size (area, capacity, largesse).
The angry footstep, the raging footstep
Resolute footstep, footstep menstrual blood

Let the people come
And chant the rituals
Lest they be chanted by Taikehu
And swept away

The earth quakes and the sea is tickled
From the hazy hinterlands that are afar

To the foaming shore
Abandon the lament for Houku
Clench together on the ancestral lands of
Uepohatu.