News

Nati Fest 2020

Nati Fest 2020

Feb 16, 2020

6th March 2020

Hati Nati Cafe, Ruatorea.

Nau mai, haere mai. Celebrating health and wellness in our community.

"Mai i te Potikirua ki Te Toka a Taiau".